Pozemní síly AČR

Armáda České Republiky má v dnešní době několik útvarů pro obranu vlastního území. Mezi ně patří i druhy vojsk, jenž se nazývají pozemní síly. V jakémkoliv incidentu či válečném ohrožení nastupují k obraně tyto síly. Avšak nenastupují pouze k obraně našeho státu, ale jsou potřeba i k plněním mezinárodních úkolů nebo k závazkům jakékoliv vojenské organizace ve které patří ČR. V dnešní, postkomunistické době, je běžná i spolupráce se zahraničními vojsky. Nejběžnější jsou společné výcviky, které jsou velice prospěšné a zkušenostně výnosné. Po vstupu do struktur NATO se zvětšila i spolupráce a Německou, Americkou a Britskou armádou.  

Dne 20. září 2001 vstoupilo v platnost ujednání o vytvoření společné česko-polsko-slovenské brigády. Již na jaře roku 2002 začne pracovat její velení a štáb, operačního nasazení by brigáda měla dosáhnout v roce 2005. Bude v ní zařazeno 2418 osob, společné velení bude tvořit 56 důstojníků a základem se mají stát tři mechanizované prapory.

Pozemní síly AČR pořádají několik projektů, jak mezi civilním obyvatelstvem, tak i zahraničními výrobci a armádami. K největším akcím patří zajisté „BAHNA“, který probíhá každoročně v prostoru vojenského cvičiště u Strašic. Jeho cílem je předvést civilní veřejnosti a zahraničním zájemcům současnou vojenskou techniku a praktickými ukázkami demonstrovat profesní připravenost příslušníků pozemních sil..

A další velkou akcí pořádanou AČR je IDET. Tento festival ( veletrh ) začíná 28. 4. a končí 30. 4. 2003.

 

Operačním stupněm velení je Velitelství pozemních sil, které sídlí v Olomouci. Dnem 1. října 2002 byl rozkazem ministra obrany České republiky č. 181 pověřen výkonem funkce velitele Pozemních sil AČR velitel 4. brigády rychlého nasazení brig. gen. Josef Sedlák

(! Všechny tyto informace  jsem načerpal na www.army.cz , mrkněte i tam!)

Struktura pozemních sil.

 

Síly okamžité reakce
9. rota chemické ochrany

 

Síly rychlé reakce

4. brigáda rychlého nasazení

 

  Hlavní obranné síly

  Velitelství 1. mechanizované divize

2.Mechanizovaná brigáda

7. Mechanizovaná brigáda

1.výcviková základna spojovacího vojska

71. mechanizovaný prapor

Výcviková základna dělostřelectva

 

Autor článku: