ZVLÁŠTNÍ ÚTVARY ARMÁDY A NÁMOŘNICTVA GB

Zvláštní letecká služba

SAS ( Special Air Service ) byla vytvořena počátkem druhé světové války . SAS se účastnila bojů v celém průběhu tažení v africké poušti , v Itálii a severozápadní Evropě a získala si pověst samostatnými akcemi malých skupin dokonale vycvičených mužů , působících hluboko v týlu nepřítele . Byli také průkopníky techniky seskoku padákem na stromy a následného slaňování na zem .

Tento oddíl se zúčastnil : - v letech 1948 – 1960 v Malajsku

v roce 1958 byl SAS odeslán do Ománu na Arabském poloostrově .

v roce 1963 se zúčastnili „konfrontačního tažení “ na Borneo .

v letech 1964 – 1966 se zúčastnili války v Adenu .

v roce 1969 operovali v Severním Irsku

v 60. a 70. letech opět operovali v Malajsii a v Ománu .

v roce 1982 byli vysláni do falklandské války s Argentinou .

 

Výsadkový pluk

Samotný název útvaru ( Parachute Regiment , hovorově „paras“ čili „paragáni“ ) vyjadřuje jak způsob vedení bojové činnosti , tak i jeho „styl“ – dramatický , intenzívní a s plným nasazením . V roce 1940 se poprvé zformoval první útvar . Po skončení druhé světové války se výsadkáři věnovali různým činnostem .

častnili se těchto konfliktů : - v Malajsii

v Borneu

v Palestině

v Suezu

v Adenu

na Kypru

v Kuvajtu

v Severním Irsku

Na Falklandských ostrovech

Gurkhové

Dříve byly gurkhský útvary složeny z nepálských vojáků . Tyto útvary sloužily v britských vojscích od roku 1815 a bojovaly na indické severozápadní hranici . Mimo to poskytly přes 250 000 mužů do každé z obou světových válek . Útvar se udržel i po odtrhnutí Indie od Britů . Gurkhové se zúčastnili několika asijských válek . Vyznamenali se za malajsijských nepokojů a stáli v předních řadách také za „konfrontace“ s Indonésií . V obou konfliktech se Gurkhové projevili jako mistři boje v džungli a důstojní nástupci těch Gurkhů , kteří tak tvrdě bojovali za druhé světové války v Barmě . Gurkhové pak zůstali na Dálném východě , v Hongkongu a Bruneji . K poslednímu bojovému nasazení došlo za falklandského tažení .

 

Zvláštní člunová rota Královské námořní pěchoty

Královská námořní pěchota je sama o sobě do značné míry elitní složkou . Královská námořní pěchota je velmi dobře vycvičenou pěchotou , připravenou k obojživelným operacím . V rámci Královské námořní pěchoty existuje řada menších a vybranějších skupin , z nichž nejznámější a nejdokonaleji vycvičená je Zvláštní člunová rota ( SBS , Special Boat Squadron ) . SBS je řídící složkou pro zvláštní člunové čety ( Special Boat Sections ) , nasazované v boji v podřízenosti jednotek commandos , které však mohou působit při plnění zvláštních úkolů i samostatně . Hlavním úkolem SBS je účast v obojživelných operacích , zejména při průzkumu , sabotážích a demolicích . SBS byla nasazena v Ománu , na Borneu a ve válce na Falklandských ostrovech .

 

 

Autor článku: