ZVLÁŠTNÍ ÚTVARY ARMÁDY USA

Zvláštní vojska

Pojmem „Special Forces“ se u US Army označuje samostatný druh vojsk , na veřejnosti známý jako „zelené barety“ . Jeho heslo De Oppresso Liber ( osvobozen od útlaku ) vyjadřuje úkoly zvláštních vojsk při podporování a řízení odbojových hnutí v týlu nepřítele .

Tyto vojska se vyskytla :

- ve Vietnamu

- v roce 1991 za války v Zálivu

           součást je 82. výsadková divize – v roce 1990 bránili Saúdskou Arábii

 • v roce 1965 nasazeni v Dominikánské republice

 • v roce 1968/69 bojovali ve Vietnamu

 • v roce 1983 se zúčastnili invaze na Grenadu

 • v roce 1989 několik praporů provedlo vzdušný výsadek v Panamě

 • součást je Delta Force – její úkol je boj proti teroristům

 • - v roce 1980 zaútočila na velvyslanectví US V teheránu, které bylo obsazeno íránštími studenti .

 • - v roce 1991 operovala na území Iráku .

  Eskimo Scouts

  Tento útvar ( eskymáčtí průzkumníci ) v síle 1500 mužů je součástí aljašské Národní gardy a je rozdělen mezi její tři průzkumné prapory . Odpovídá za výcvik příslušníků jiných útvarů zvláštního určení pro boj v polárních podmínkách .

  75. pluk rangerů

  Rangeři se svými třemi prapory a průzkumným oddílem představují elitní lehkou pěchotu a slouží jako zásobárna dokonale vycvičených jedinců , z nichž doplňuje své stavy mnoho jiných zvláštních útvarů . Dva prapory byly zformovány v předvečer arabsko-izraelské války v roce 1973 a třetí přibyl v roce 1984 po úspěchu na Grenadě . V roce 1987 vznikl z těchto praporů 75. pěší pluk (rangerů) , který převzal tradici a vyznamenání rangerských útvarů z druhé světové a korejské války .

  Rangeři se vyskytli v :

  - Druhá světová válka

  - Korejská válka

  - V roce 1973 Arabsko-Izraelské války

  - V roce 1982 se podíleli na osvobození Grenady

  - V roce 1989 se podíleli na invazi do Panamy

  Long-Range Surveillance Groups

  Tyto průzkumné roty (hloubkové pozorovací skupiny ) jsou nástupci LRRP ( hloubkových průzkumných hlídek ) z Vietnamu a v osmdesátých letech byly přičleněny k americkým vojskům v Německu .

   

  Special Operations Aviation Brigade

  Letecká brigáda zvláštního určení je vrtulníkový svazek určený pro přepravu zvláštních oddílů , jejich vysazení a stažení .

  „Seaspray“

  Utajený útvar armády a CIA , který zajišťuje v rámci zvláštních operací skrytou přepravu kdekoliv na světě .

  Intelligence Support Agency

  Nejasná organizace ( úřad pro podporu zpravodajské činnosti ) s podobným vztahem k získávání zpravodajských poznatků jako DIA ( Defense Intelligence Agency , armádní rozvědka ).

   

  122. spojovací prapor

  Odpovídá za veškeré spojovací prostředky útvarů zvláštního určení US Army .

   

  96th Civil Affairs Group

  Tato skupina pro občanské záležitosti odpovídá za vztahy vojsk s civilním obyvatelstvem v místech nasazení zvláštních vojsk .

  4. PSYOPS Group

  Skupinu psychologických operací tvoří čtyři prapory psychologického boje .

  ZVLÁŠTNÍ ÚTVARY NÁMOŘNICTVA

  SEAL ( Sea – Air – Land )

  Vznikly ze starších UDT ( Underwater Demolition Teams ) a získaly si zaslouženou pověst jedněch u nejlépe připravených zvláštních jednotek na světě . Oddíly SEAL jsou pověřovány velmi různorodými úkoly a námořnictvo jim zajistilo dokonalé zázemí přestavbou jedné jaderné ponorky třídy Sturgeon a dvou třídy Ethan Allen pro přepravu a vysazení až 80 sealů . Na palubě mají miniponorky ( Swimmer Delivery Vehicles ) , které umožňují nepozorované vylodění na nepřátelském pobřeží .

  Tento útvar operoval : - ve Vietnamu

  - na invazi do Panamy

  - ve válce v Zálivu

  SEAL Team Six

  Šestý oddíl SEAL je početnější něž ostatní a byl vytvořen v listopadu 1980 s určením k protiteroristické činnosti . Je součástí protiteroristických sil armády a lze jej považovat za námořní složku Delta Force . Působí v podřízenosti spojeného velitelství zvláštních operací ( Joint Special Operations Command ) a je vycvičen a vybaven pro řešení mimořádných událostí . Sídlí na základně Dam Neck poblíž Norfolku ve Virginii a úzce spolupracuje se Zvláštní člunovou rotou Královské námořní pěchoty .

   

  Sbor námořní pěchoty Spojených států

  Také US Marine Corps má několik průzkumných útvarů : průzkumné prapory a úderné průzkumné roty ( Force Reconnaissance Companies ) . Součástí USMC jsou také protiteroristické oddíly ( Fleet Anti-Terrorist Teams ) , které chrání námořní základny proti teroristickým útokům a sabotážím .

  Tyto vojska se vyskytla : - všech významných válek a policejních akcí

  Letectvo Spojených států

  1. křídlo zvláštního určení

  Křídlo ( Special Operations Wing ) sídlí na základně Hurlburt Field na Floridě a řídí perutě zvláštního určení , vycvičení zvláštních jednotek k vysazování do týlu nepřítele , jejich zásobování a vyzvednutí. Tři jsou rozmístěny na území USA , jedna na Filipínách , jedna v Německu a jedna v Británii .

  Letky zvláštního určení Leteckých záloh a Letecké národní gardy

  Patří k nim 919. skupina zvláštního určení ( Special Operations Group ) s létajícími dělovými čluny Lockheed AC-130 a 302.SOG s létajícími velitelskými stanovišti EC-130E , jakož i 193.SOG z pensylvánské Letecké národní gardy s letouny EC-130E pro vedení psychologické války .

  1723. peruť řízení bojové činnosti

  Působí v součinnosti se zvláštními vojsky pozemních sil a slouží k průzkumné a pozorovatelské činnosti , vybírá a vyznačuje doskokové plochy a řídí výsadkové operace.

   

  Autor článku: