Click

Kontroverzní diskmag Click nám zaslal ostré vyjádření v tom smyslu, že nebude nijak přispívat do našeho magu a že je drzost je o to žádat. Což naznačuje, že celkem zásadně nepochopili situaci, ačkoliv jsem jim zasílal stejné podmínky jako všem ostatním magům. Ale oni jsou Clickaři „trochu zvláštní“. To je na této scéně obecně známo. Poslal jsem jim proto ještě jeden mail, v němž jsem se jim snažil vysvětlit, že jde vlastně o propagaci jejich práce – určitou alternativu vůči našim diskmagy hodnotícím esejím, možnost pro naše čtenáře seznámit se nezprostředkovaně přímo s reprezentativním výběrem jejich práce a navíc i příležitost se vyjádřit k našim hodnotícím článkům přímo u nás. Tedy, že se prakticky jedná o to, po čem vždy volali.

Nedostal jsem odpověď a vůbec se tomu nedivím. Takový projekt má totiž velké předpoklady k tomu, že bude sledován přinejmenším ostatními magery a ne nadarmo mne jeden šéfredaktor přesvědčoval o tom, že Click nebude své slovní výpady a zákeřná obvinění publikovat veřejně, jelikož by tak riskoval všeobecný „fuck off“ od kolegů i čtenářů. Zkrátka se budou i nadále omezovat na svou návštěvní knihu, která je též případ sám o sobě. Zuří v ní totiž již několik let válka mezi Clickaři a jejich čtenáři, která se stala na magové scéně snad již známější než samotný Click. Probíhá asi následovně: Čtenáři kritizují Click a především jeho tvůrce, někdy dost nevybíravě až zuřivě. Redaktoři tohoto diskmagu zase neméně hystericky nadávají čtenářům, pro všemožné typy urážek nejdou daleko. Čtenáři se logicky naštvou a tím více do Clicku tepou a místní redaktoři jim to neméně vztekle vracejí, čímž se celá diskuze vyostřuje a degraduje na hádku. A tak se roztáčí bludný kruh.

Teď byste zřejmě čekali nějaký blábol typu usmiřte se, mějte se rádi, vina je na obou stranách etc. Ne, není! Všechno totiž vychází z utkvělé paranoidní představy redaktorů tohoto diskmagu, že se je všichni snaží zničit nekonstruktivní kritikou (ještě jsem neviděl žádnou, která by se jim líbila a to tento mag intenzivně sleduji již pár let), protože je nenávidí, jelikož ví (myšleni kritici), že Clickaři jsou jiní a lepší než oni, což nemohou ustát. Docela síla, nemyslíte?

Stačí potom, abyste napsali, že se Vám v Clicku něco nelíbí a již se vezete. Jste označen za úchyla, psychopata, někoho kdo není na dostatečné intelektuální úrovni, aby pochopil hloubku jejich projektu etc. Těžko byste asi hledali člověka, kterého by taková odpověď nenaštvala. A když se naštvete, máte již velmi blízko k tomu abyste se pohádali, což Clickaři samozřejmě berou jako projev nenávisti.

Na magové scéně jsem znám svými dlouhými příspěvky v návštěvních knihách rozebírajícími daný projekt dopodrobna a z mnoha úhlů. Na aktuální prosincové (pravidelné vycházení jim příliš nejde) číslo Clicku jsem si však nenašel čas a důsledkem toho tento časopis zaznamenal minimum ohlasů na svůj výtvor a z toho, tuším, jediný nebyl kladný. Tedy když nepočítám vyjádření samotných Clickařů. Tohle je již silné kafe. Učiněný dryák, který bych nepřál žádnému magu.

Click odmítl příležitost prezentovat zde vlastní práci a nechal to zase jako na „zlém“ kritikovi na mně. A já, ačkoliv by mi to možná přineslo pocit zadostiučinění za všechny ty sprosté výpady, které jsem o jeho redaktorů schytal, jej nechci nechat hnít v zapomnění. On totiž není zase tak špatný a vyskytují se v něm i věci, kterých by bylo dozajista škoda, i když se Vám mohou zdát utopené v moři nesmyslného balastu. Čtu Click pravidelně a dlouho a nemohu říci, že by mi to nic nedalo. Vy si snad vážně myslíte, že to dělám, abych jednou za čas zvedl krevní tlak jeho redakci? I když si nejsem zdaleka jistý, zda čtení Clicku stojí za tím strávený čas, učiníme, milí čtenáři, malou dohodu. Já budu magy recenzovat i nadále a to dobré se pro Vás z něj pokusím vybrat a Vy se tím můžete a nemusíte řídit.

Každopádně však pokud jste něco z tohoto magu přečetli, nenechávejte si své dojmy pro sebe! Vím zcela bezpečně o několika lidech, kteří si občas tento časopis přečtou, ale svůj názor si raději nechávají pro sebe, jelikož se nechtějí s Clickaři hádat. KAŽDÁ REAKCE NA MAG JE LEPŠÍ NEŽ ŽÁDNÁ! A jestli si myslíte, že Clickařům prokážete milosrdenství tím, že je necháte být, pak vězte, že to není milosrdenství ale medvědí služba. Bez ohlasů jim seberete nadšení do práce a možnost se zlepšovat, kterou Clikaři již několikrát nepochybně prokázali. Nenechte se zastrašit některými jejich šílenými výlevy. Zásadovost nikdy nepatřila k vlastnostem redakce Clicku, takže možné a pravděpodobné, že před hlasem lidu zacouvají do kouta, změní stanoviska a budou okázale tvrdit, že zrovna tohle chtěli vždy. A možná si tento názorový parakotoul ani neuvědomí. Clickaři jsou mistři v tom, jak přehlížet skutečnost, ale naštěstí pro ně i v lecčem jiném. Proto má tento mag stále určitý potenciál. Jde jen o to, které tendence v něm převládnou. Tohle však ovlivníte především Vy, čtenáři.

Clickaři mne s železnou pravidelnosti obviňují s nenávisti vůči nim, jejich projektu a bůhvíčemu ještě. A kdyby jenom to. Je také pravdou, že nemám ani jediný důvod mít je v lásce. S našim diskmagovým projektem mne poslali do háje a já zde přesto vyplodil sáhodlouhou stať, ve které přesvědčuji Vás i sebe samého, že existují oprávněné důvody, proč Click číst. Jsem já to ale proti nim zaměřený bídák:)

 

« Autor článku »

Augustus