K čemu kritika a k čemu úvahy?

Pro začátek je potřeba se oprostit od toho, že „kritika“ je v povědomí mnoha lidí pouhým „kritizováním“, a tedy „shazováním“. Ne, slovo „kritika“ v sobě uzamyká jiný význam - zaujímat hodnotící stanovisko. Je věcí velice důležitou, pokud je vedena formou recenzí, esejů, nebo kritických statí a neprobublává někde v přítmí anonymity na fórech, kde se kdokoliv může schovat za jakýkoliv nick a nebo prostřednictvím posměšných frází v emailech.

Proč je ale tolik důležité, aby byly psány články o diskmagové scéně? Vždyť každé redakci diskmagu se sejde alespoň pár ohlasů od čtenářů. A lidem utvářejícím diskmag by přeci mělo nejvíce záležet právě na mínění čtenářů, nebo snad ne?

I takovýto druh kritiky je prostředníkem mezi těmi, kteří magy tvoří a těmi kteří je čtou. Okrádá nás však o možnost reflexe. A právě srovnání, řez napříč scénou a důsledná selekce je podle mne hlavním přínosem článků věnujících se diskmagové scéně.

V tomto případě kritika získává zvláštní váhu. Je to jednak dáno tím, že články o diskmazích píší lidé znalí věci, protože se snaží problémy a specifika magové scény vnímat komplexně. Podstatné však je, že tyto články jsou psány rovněž z pohledu někoho, kdo mag sám tvoří a rozumí i určitým úskalím tohoto procesu. To se odráží v tom, že stati jsou povětšinou kritikou vkusnou a věcnou (byť nemůžu tvrdit, že se všemi názory zveřejněnými v článcích o magové scéně naprosto a bez výjimky souhlasím – viz „Je to ostuda, drazí recenzenti“). Významným faktorem je pak rovněž samotné postavení magu AAA Games, který se řadí k nejlepším magům na scéně, což určuje, jak vážně budou brány zveřejněné názory samotnými čtenáři.

Je zde otázka, do jaké míry jsou články o dickmagové scéně populární mimo komunitu autorů. Zatím jmenované klady kritiky totiž mají význam především pro ně samotné. Články, které nesou přízvisko „diskmagové“, jsou mezi nimi obecně nejpopulárnější, už jen proto že se dozví, co ve své práci dělají dobře (a přitom s radostí spolknou i to, co je jim vytýkáno). Nedokážu představit zájem běžného čtenáře o magovou scénu a o dění na ní. Ale možná je to pouze problém mé malé fantazie:-)

Pro běžného čtenáře je nejspíše nejpodstatnější ona informativní hodnota těchto článků – kdy se vedle hodnocení bývají „objevovány“ nové „projekty – magy“, který by si zasluhovaly čtenářovu pozornost (Nejen hrobečky…). Myslím, že „diskmagové“ kritiky si svého čtenáře rovněž trochu vychovávají, snad už jenom tím, že některému magu je vytknuta nedostatečná stylistická úroveň nebo přehnaná sebeprezentace.

Z výše napsaného lze poznat, že já sám patřím k sympatizantům snah Augusta a zbylých redaktorů AAA Games v jejich snaze zachytit dění na diskmagové scéně. Články o mazích jsou často prvními texty z aktuálního čísla AAA Games, které mám důkladně načteny. O přínosu Srovnání diskmagů“ jsem přesvědčen (byť úloha Escape v něm je trochu zvláštní). Seriál statí „Jak dělat kvalitní mag…“ oceňuji zvláště proto, že skutečně postihuje hlavní problémy tvorby diskmagu (Nicka se s tím rozhodně nemaže – míněno jako kompliment:-), sic nevěřím tomu, že by se našel někdo, kdo podle tohoto návodu začal diskmag tvořit. Pro mne osobně je spíše sebereflexi (určité chyby člověk jednoduše udělat musí, aby se naučil jim propříště vyvarovat). Zbylé články pak mají spíše informační hodnotu (Geneze diskmagů), čímž bych však nechtěl zpochybňovat však jejich smysl.

AAA GAMES

Mezi Escape a AAA Games panují dlouhou dobu velmi dobré vztahy, tudíž mě osobně činí problém vnímat AAA jako konkurenci.

Patřím mezi pravidelné čtenáře tohoto diskmagu a čas strávený jeho četbou prostě nemohu považovat za promrhaný. Jako čtenář můžu jen vyzvednout jeho nesporné kvality – vysokou stylistickou úroveň a kvalitu jednotlivých příspěvků, které jdou napříč kulturním spektrem a nezaměřují se jen a pouze na počítačové hry. Zvláště oceňuji osobitý humor, sdělení, která si adresují členové redakce navzájem:-) Ani AAA není bez chyb, mě osobně se nezamlouvá slabší grafická stránka magu, přes což se ale s přihlédnutím k množství článků, které obvykle vyplňují jednotlivá čísla, lze přenést.

Jako člen redakce Escape mohu pouze zopakovat, že AAA Games považuji za jeden z nejlepších magů na scéně a byl jsem proto velice potěšen, když mi bylo v jednom (naprosto výjimečném) případě dovoleno zveřejnit v tomto magu můj článek. Vztahy mezi mnou a AAA Games tedy nejsou nikterak vypjaté, podle mých zkušeností se členové redakce nechovají arogantně, i když by je k tomu možná jejich postavení na diskmagové scéně mohlo svádět. S Augustem si několikrát do měsíce vyměníme něco málo názorů prostřednictvím emailů…ale to je trochu mimo téma:-)

« Autor článku »

Jan "Racer" Nemček

Racer šéfuje sekci Kultura v konkurenčním Escapu

 


Tématické články:

Rozhodně Racerova poezie, kterou uveřejňuje (uveřejňoval) i na našich stránkách.