Splatmag
 

Splatmag nám od posledního článku a prakticky v průběhu projektu Diskmag area odumřel, což samozřejmě nebyl důvod k tomu, aby do něj nebyl zařazen. Jeho mrtvola je stále ještě mnohem teplejší než vychladlé ostatky TotalGamu, který se našeho malého projektu vesele účastnil. V prezentaci svého ukázkového článku zde mu tudíž nezabránila ani tak smrt jako jeho vlastní šéfredaktor Qaz, který sice článek i komentář přislíbil, ale nakonec ho nestihl dodat do konce uzávěrky. Smůla.

To nám nemůže zabránit v tom, abychom se zde s nijak zvlášť starým ale na svůj věk velmi dobrým Splatem důstojně nerozloučili. Jeho konce budete totiž přinejmenším my z AAA Games velice želet, jelikož Splatmag v sobě skrýval opravdu velký potenciál a mezi mladými magy byl rozhodně tím nejnadějnějším. Kdo nás nahradí, když nám bude takto odumírat velice slibná drobotina? Kdo ponese korouhev stability, slušnosti a kvality na této scéně, když to třeba Escape nebo Bazooka najednou (stejně jako my) zabalí? Splatmag to již nebude. Zemřel pokojně ve věku třinácti čísel (Ach ta nešťastná třináctka! Plačky, prosím, dlouze zakvílet.) na neshody v redakci. Jeho srdce (a když se to vezme kolem a kolem vlastně celý Splatmag) mělo dvě komory, které se nedokázaly shodnout. Jedna z nich, mimořádně plodný redaktor Pretender, se jednoho dne rozhodla odtrhnout a jít svou vlastní cestou. Což samotný Splatmag logicky nemohl přežít. Budiž nám útěchou, že skonal pokojně bez hádek a obviňování. Náhle uvolněný Pretender se nehodlal vydat cestou potulného diskmagera a sotva začal znovu volně dýchat, jeho neúplné srdce zatoužilo bít pro AAA Games. Než jsme jej však stačili s otevřenou náručí přivítat, na hruď přivinout a možná též domluvit, aby svůj domovský projekt přece jen nezabíjel, byl umluven a uplacen Galaxií. Tohle nás mrzet nemusí, ani ze setiny tolik jako zánik Splatmagu. Schopných přispěvatelů máme dost a stejně končíme. Zvláštní však je, že se toto přetažení odehrálo v době, kdy vedení Galaxie naprosto nemělo čas s námi jakkoli komunikovat ať již šlo o projekt Diskmag area či osobní korespondenci. Alespoň víme, co chlapci dělali. V takových situacích by jednoho málem popadly chutě napsat, Petře (šéfredaktor Galaxie), Ty svině:). Nemá však cenu nic zazlívat. Každý se zkrátka snažíme po svém.

O Splatmagu jsem já velmi kladně psal ve svém článku Srovnání diskmagů II a jelikož se od té doby z výjimkou toho, že zemřel na jeho charakteristikách jen velmi málo změnilo, odkázal bych Vás tam.

 

« Autor článku »

Augustus