Plky, aneb průvodce po (disk)magové scéně pro opravdové začátečníky

Pokud jste naši pravidelnější čtenáři, jistě jste již zaregistrovali v AAA Games články, které pro nedostatek výstižnějších výrazů nazýváme „diskmagové úvahy“. I když jde spíše o hodnotící eseje…ne-li recenze. Ale kašleme na to, jak tomu říkat, když všichni víme, co to je. Právě jednu totiž čtete. Vzhledem k faktu, že nikdo nic podobného na diskmagové scéně nepíše a mageři si rádi občas přečtou něco o sobě, vzbudily naše články pochopitelně velkou odezvu. První z nich dokonce poněkud nespravedlivě zastínil veškerý obsah daného čísla. Nicméně reakce byly občas velmi překvapivé. Krom těch předpokládaných typu Vy Hanzlíci, co ste to napsali o mně a mým suprovým magu? Co si vo sobě myslíte?! Kdo vám dal právo mě kritizovat? (Nikdo. Prostě to děláme, stejně jako někdo recenzuje (a kritizuje) filmy, hry či knihy – pozn. autora) nebo Děkujeme, že si s tím dáváte práci. Sice se v některých věcech neshodnem, ale je určitě dobře, že tohle někdo pro diskmagovou scénu dělá, se objevily třeba i takové Co je to diskmag? a nebylo jich zrovna málo.

Kdyby takovéto ohlasy zněly jen od nezasvěcené veřejnosti, vůbec by mne to nepřekvapilo, přestože jsem tento pojem hned v úvodním článku definoval (Vůbec nepřekvapilo, občas mi lidé vyčtou i to, co jsem nenapsal, takže, když si nevšimnou, že jsem něco napsal, beru to již jako takový kolorit – pozn. autora). Ale oni se mne na to začali ptát i staří (16+) diskmagoví harcovníci! (Disk)mag je tedy evidentně ten druh pojmu, který všichni používají, ale jen málokdo má nějakou konkrétní představu o jeho obsahu. Takže pokud jste náhodou nezasvěcení čtenáři, můžete se poučit a v případě, že se počítáte mezi nepočetnou komunitu magerů, alespoň budete vědět, do jaké škatulky patříte:

Diskmag – je amatérský internetový časopis většinou vycházející jako příloha na DVD profesionálních papírových herních magazínů. Název vznikl pravděpodobně jako složenina slova disk (neboli CD/DVD na kterém v případě, že se mu poštěstí, vychází) a zkráceniny slova magazín. Většina diskmagů vydává jednou za čas (rádi by měsíčně, ale to se podaří jen málokomu) číslo, které bývá i volně stažitelné na internetové stránce časopisu (která však zvláště u začínajících magů není pravidlem - pozn. Nicka). Tam můžete ještě v relativně odfláknutém prostředí najít knihu návštěv, redakční chat, nějaké stručné info etc.Tím povětšinou online prezentace diskmagů končí. Zaměřují se téměř výhradně na svou offline podobu – tedy na čísla. Ty obsahují povětšinou články (nebo alespoň pokusy o ně), což je termín, za který se může mnoho schovat a taky se toho za ním hodně schovává. Zkrátka paleta námětů i stylů je VELMI široká, což se dá od nezávislých a svým způsobem alternativních projektů, jakými diskmagy bezesporu jsou, čekat.

Webmag – Je určitou variací diskmagu, která vznikla o něco později. Od svého vzoru se liší především tím, že se zaměřuje především na svou internetovou podobu, kam umísťuje nejenom stažitelná čísla ale i články a to v odpovídajícím designu. Nejradikálnější formu jsme zřejmě zvolili my v AAA Games, jelikož až do 12. čísla jsme vycházeli výhradně na webu – tedy na žádné příloze herního časopisu a dokonce jsme ani neposkytovali ke stažení jednotlivá čísla. Pak nám konečně došlo, že je to pitomost, začali jsme posílat své výtvory do Gamestaru a nakonec i na stažitelná čísla došlo.

Webmagy mají logicky daleko větší návštěvnost než klasické diskmagy, jelikož čtenáři si na jejich stránky nepřicházejí pouze jednou za čas stáhnout číslo a pokecat do návštěvní knihy, ale mají důvod se častěji vracet. Je s nimi však mnohem víc práce.

Webmagy začaly prožívat svůj boom přibližně dva roky zpátky s úspěchem AAA Games, které se zhruba v té době začaly stávat slavnými, inspirovaly i další tvůrce (např. Gameburger) a vytyčily, že právě ve webu tkví budoucnost. Jestli totiž budou i nadále na magové scéně vznikat projekty s potenciálem přežít a být dokonce kvalitní, půjde již výhradně o webmagy či onlinemagy.

Onlinemag – Nejmladší a co se návštěvnosti týče nejúspěšnější typ magu. Ale pozor! Návštěvnost není všechno (jedna návštěva se totiž VŮBEC nerovná jednomu čtenáři) a kvalita se odvíjí spíše od zkušeností, kterých mají logicky starší ostřílení tvůrci diskmagů a webmagů mnohem více. Jeho koncept je jednoduchý a okoukaný od herních serverů. Onlinemag své články neuveřejňuje najednou a kompaktně, ale naopak po jednom a více téměř každý den. Dá to sice zase mnohem více práce než tvorba diskmagu, ale ta se naproti tomu blahodárně projevuje v návštěvnosti. Motivuje totiž stálé čtenáře k tomu, aby se každý den přicházeli podívat, co je nového. Naopak tento postup tvorby poněkud ohrožuje kompaktnost čísel a pokud se již redakce onlinemagu rozhodne nějaká ke stažení doopravdy vydávat, jde o pouhé shrnutí článků vyšlých za jeden měsíc. Tématicky zaměřená nebo kompaktní a vzájemně velmi provázaná (jednotlivé články se na sebe odkazují) čísla, jaká např. vytváříme v AAA Games tímto způsobem vydávat vůbec nelze. Přesto mají onlinemagy jako druh beze sporu nejlepší vyhlídky na přežití, jelikož iluze většího počtu čtenářů spojená s velkou návštěvností je VELKÝM tahounem i motivací do práce. No, řekněte, kdybyste si mohli vybrat mezi 15 návštěvami denně a 150? Co zvolíte?

Typickým a nejznámějším zástupcem této třídy je nová Galaxie.

Mag – Neboli e-zine (příšerné slovo!) etc. je tedy obecně amatérským internetovým časopisem vycházejícím na CD/DVD (dnes již to druhé) papírových herních magazínů a pojmem zastřešujícím všechno to, co jsem výše popsal. O mazích koluje spousta fám a předsudků. Např. že jsou veskrze amatérské a nekvalitní. Jak již to tak u přehnaně zobecňujících tvrzení bývá, jde jen o poloviční pravdu. Drtivá většina diskmagů sice skutečně nestojí za moc a více než polovina se jich nedožije ani svého třetího čísla, ale pokud se jim podaří přežít prvotní bouře a krize a vyspět, stávají se z nich často vysoce kvalitní plátky s ryze profesionálním přístupem k práci, které nezřídka své papírové a draze zaplacené protějšky mnoha ohledech předčí.

Největší výhodou magů je to, že jsou zadarmo, což je však zároveň i jejich hrobem. Když se totiž v jejich redakcích již objeví pár talentovaných a pracovitých jedinců a podaří se jim vypracovat se na vysokou úroveň, většinou tuto scénu opustí kvůli naprosto příšernému nedostatku ohlasů nebo se pokusí vetřít mezi profíky. Tvorba magu je totiž, pokud jej máte dělat pořádně, náročná práce žeroucí kvanta času a Vám by se snad chtělo dělat něco takového věčně zadarmo?

Diskmagová scéna – Správně by měla být nazývána scénou magovou, jelikož ji zdaleka netvoří jen diskmagy, ale tento pojem se již vžil a stejně není nutné jej měnit, když všichni víme, o co jde. Tvoří jí všichni čtenáři a redaktoři vytvářející nějaký mag. Je nemožné s jistotou určit kolik lidí jí doopravdy tvoří, jelikož počet magů se neustále mění (staré umírají, nové se rodí), redaktoři i čtenáři mezi nimi cirkulují, často mění pseudonymy (neboli nicky), jen zanedbatelná menšina tvoří pod svým občanským jménem, jehož pravdivost si stejně nemáte prakticky žádnou šanci ověřit; ale odhadoval bych jej (velmi optimisticky) na rozhodně ne víc než 200 lidí. Ano tak málo. Vzhledem k počtu magů na scéně tak hrozivě málo. Překvapeni? Šokováni? Je to způsobeno fenoménem, který je starším a rozumnějším redaktorům znám, ale o němž se raději nepíše. Magy čtou totiž téměř výhradně mageři a přispěvatelé. I čtenáři (přátele a příbuzné redakce mezi ně nepočítám, jelikož to nejsou čtenáři v tom pravém slova smyslu) pohybující se na scéně se totiž rekrutují převážně z bývalých či budoucích redaktorů či externistů. Magy jsou totiž takovým fenoménem, že se jim prostě nemůžete určitou dobu věnovat a nic si s nimi nezačít.

Určitou výjimkou je v tomto směru AAA Games, jelikož mám zcela bezpečně ověřeno, že se mezi našimi čtenáři vyskytuje i poměrně velký počet těch, kterým by mnou výše rozebírané pojmy ani herní časopisy naprosto nic neříkaly a kvůli kterým také tyto řádky píši. Je to způsobeno hlavně uměleckými aktivitami mnohých našich redaktorů a externistů mimo diskmagovou scénu, ale je to jev velmi výjimečný.

Diskmagová scéna jako celek všech diskmagů prakticky neexistuje. Skutečně živoucí scénu tvoří pouze magy působící na internetu, které se vzájemně upozorňují na nová čísla, spolupracují, válčí…prostě se ovlivňují. Všichni vycházející pouze na přílohách herních časopisů jsou tak trochu mimo mísu. Pomyslným středem této internetové scény je AAA Games. Nikoli kvůli tomu, že bychom snad byli nejoblíbenější, nejskvělejší či nejnavštěvovanější, zkrátka se pouze mnohem více zajímáme o ostatní magy, ony se proto zajímají o nás a v naší návštěvní knize to prostě žije. Velkou roli v tomto hrají samozřejmě i naše hodnotící články, jelikož tohle nikdo jiný pro diskmagovou scénu nedělá.

Mageři – Toto slovo kupodivu nevzniklo z výrazu magor, i když s ním má významově leccos společného. Je to pojem zahrnující všechny redaktory magů. Externisty bych mezi ně nepočítal, jelikož jestli se mageři jinak velice rozdílní vyznačují něčím společným, tak je to právě nadšení a obětavost pro vlastní časopis, což u někoho, kdo občas pošle nějaký ten článek, nelze předpokládat.

Jedná se výhradně o mladé lidi. Nevím jak Vy, ale já ještě žádného šedesátníka na scéně nepotkal. Jejich věk se většinou pohybuje mezi 13 – 25 lety, přičemž s tvorbou magu, alkoholem, drogami a sexem je to dnes podobné. Začíná se s tím obvykle velmi brzo – již mezi 13 – 16 lety, jen zřídkakdy později. Čestnou výjimku tvoří zase jednou redakce AAA Games. Že jsme cudní abstinenti nám asi nikdo neuvěří, ale to, že jsme na poměry značně přestárlí, již ano. Průměrný věk člena redakce 22 let mluví za vše.

Proč tvořit mag

Vysvětlili jsme si co je to mag, mager, diskmagová scéna, jak se něco takového dělá popisuje již ve svých statích má kolegyně Nicka, zbývá již jenom otázka proč. Vysvětlili jsme si totiž také, že diskmagy krom jejich autorů téměř nikdo nečte a že to dá hroznou práci. Můžete se rozhodnout tomu nevěřit, můžete to popírat, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat, jelikož je to fakt. Logicky tedy alespoň některé z Vás musí napadnout otázka Proč někdo něco takového dělá? Světe div se, ale proto že to má smysl.

Důvody jsou různé. Jeden se chce vypsat, získat tolik potřebné dovednosti pro jeho budoucí profesionální kariéru (typickým příkladem by mohly být některé osoby v redakcích AAA Games či TotalGamu), druhého to prostě baví (sem bych řadil redaktory Bazooky) a třetí nedokáže odolat touze představovat sám sebe a své názory světu (filosofie tvorby Clicku).

Každopádně je tvorba magu činností nanejvýš záslužnou, která by se měla podporovat. Proč? To je dost stupidní otázka. Máte štěstí, že jsem ji položil sám. Představte si, že Váš mladší/starší sourozenec právě prožívá pubertu, což je jedno z nejbolestnějších období v životě lidském, a místo toho, aby trávil svůj čas rebelováním proti všem a všemu, chlastáním po hospodách a pobíháním s pochybnými partami po nocích venku; věnuje svůj čas sebezdokonalování.

Skutečně. Na tvorbě magu se můžete leccos naučit a i kdyby nakonec ten Váš časopis za nic nestál, hodně Vám to přinese. Přinejmenším reálné a výrazné zlepšení v češtině (zvlášť ve slohu), což je ve škole obvykle dost krizový předmět; obrovsky to nakopne Vaše vyjadřovací schopnosti, které budete v životě potřebovat možná více než cokoliv jiného a také Vás to přinutí alespoň trochu myslet (což se hodí vždy), jelikož dříve či později se budete přinejmenším podvědomě dostat do svých článků nějaký obsah. To všechno dohromady Vám může dát více než mnohá vznešeně se tvářící škola. Takže se tužte a tvořte svůj mag s nadšením pro tuto scénu tak charakteristickým, ale NIKDY prosím nezapomínejte na to, že pokud to chcete dělat dobře, jde především o tvrdou práci, které musíte věnovat většinu svého volného času (přinejmenším pár hodin denně).

To je pro dnešek vše. O naší představě ideálního magu a způsobech hodnocení těchto časopisů si povíme příště. Mimochodem v příštím čísle Vás bude čekat něco opravdu speciálního, co nemělo na této ani jakékoliv jiné scéně obdoby. Takže pokud jsem vzbudil Váš zájem o magy, máte se na co těšit.

Ještě jedna malá rada na závěr. Má zrzavá kolegyně Nicka Vám ve své desáté stati kladla ohledně tvorby magu na srdce:

Nedělejte to pro lidi, ti o to stejně nestojí!

Já bych její slova maličko pozměnil:

Dělejte to pro lidi, ale nikoli kvůli lidem.

(Celkem drobný rozdíl, ale dost zásadní pro význam. Pokud jste náhodou tvůrci nějakého magu a vůbec jej nevidíte, máte závažný problém a měli byste se nad ním urychleně zamyslet.)

Autor děkuje za inspiraci k názvu článku Racerovi (netvrďte mi, že nevíte, kdo to je) a za obsah všem našim milým čtenářům, kteří mi posílali své bizardní dotazy

« Autor článku »

Augustus

 Tématické články:

Článků o mazích nemáme málo, odstartovala to Geneze diskmagů a následný článek Magy z klávesnice Augusta. Později toto téma lehce rozvinula i Nicka se svými Nejen hrobečky ... a hlavně se seriálem Jak dělat kvalitní mag, aneb jedenáctero statí o tvorbě elektronického magazínu.