Zde Vám předkládáme pár opravdu dobrých kouzel, ale pozor, jsou to kouzla vyšší magie, a tak jsou přístupné až od 25. úrovně.

Vylepšena neviditelnost(ochranná magie)

 

Magenergie: dvojnásobek úrovně sesilatele

Dosah: dotyk

Rozsah: 1 tvor

Vyvolání: 4 kola

Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň

 

Toto kouzlo je podobné kouzlu Neviditelnost, ale příjemce může útočit ať už střelbou, soubojem či magií a zůstat nespatřený. I přesto jsou zde ale stopy, odlesky a další drobnosti, kterých si nepřítel může všimnout a napadnout tak neviditelného. Tyto stopy jsou viditelné jen pokud jsou hledány(tedy až potom, co se neviditelná postava projevila). Útoky i obrany proti neviditelné postavě mají postih – 4. Avšak na postavu s vylepšenou neviditelností není možné sesílat(i když už se projevila) některá kouzla(i vyšší magie), pokud není odstraněna její neviditelnost. To zahrnuje kouzla, která mají rozsah jeden tvor či dosah dohled sesilatele. Taková kouzla(Mágův velký mix, Hypnóza etc.) vyžadují důkladné zaměření pozornosti na terč, a proto nemohou být seslána na neviditelného. Blesky(a údery či výboje) lze na neviditelnou(ale už projevenou) postavu sesílat libovolně, ale jen se čtvrtinovou(zaokrouhluj dolů) pravděpodobností zásahu. Výjimku tvoří kouzla samonaváděcí(Blood star) či kouzla seslaná na místo(Ohnivá koule), ty vylepšená neviditelnost logicky neovlivní. To samozřejmě neplatí pro bytosti mající schopnost vidět neviditelné, ty mohou kouzlit bez omezení. Neviditelného lze též najít kouzlem Najdi neviditelnost, avšak Vylepšenou neviditelnost nelze rozptýlit žádnými kouzly nižší magie. Vylepšená neviditelnost nemá vliv na mentální souboj ani podrobování.

 

Přivolej Hakeashara(vyvolávání)

 

Magenergie: viz níže

Dosah: 40 sáhů

Vyvolání: 1 kolo

Trvání: 11 kol + 1/úroveň

 

Toto kouzlo se podobá kouzlu Přivolej Nishuru a nemůže se jej naučit nikdo, kdo už nezná kouzlo Přivolej Nishuru. Přivolá totiž astrální bytost Hakeashara, což je silnější obdoba Nishury. Má víc životů, lepší útoky i odolnosti.

Napohled vypadá Hakeashar jako nějaká mlha, ale při bližším ohledání je patrno, že žije, tato pěnící se šedá masa výparů vlastním životem. Tento tvor je přitahován magií jako můra ke světlu, živí se energií obklopující a používanou čaroději. Hakeashar nemá žádné fyzické útoky, avšak může být fyzickým útokem zraněn. Pokaždé, když se dotkne cílového čaroděje a obtočí kolem něj svá tenata, nastanou tří efekty. Zaprvé je vysáta všechna volná magická energie s kouzelných předmětů s denním použitím, které postava vlastní a z kouzelných předmětů s omezeným počtem použití(např. Démon štěstí) zmizí jeden náboj(jedno použití). Za druhé cílový čaroděj ztratí jedno zapamatované kouzlo, které získá Hakeashar. Kouzlo je vybráno náhodně, avšak s přihlédnutím na logiku Hakeashara. Ten se obvykle snaží pohltit co nejmocnější kouzla, i když první kouzlo, které obvykle pohltí je Hyperprostor. To aby mu daný čaroděj nemohl utéct. Všechna kouzla, která pohltí, se čaroději vrátí pouze, je-li astrální tvor zabit. Pokud to družina nezvládne do vypršení kouzla(dokud se Hakeashar nevrátí domů) má nebohý čaroděj smůlu. Za třetí, Hakeasharův útok je útok ryze mentální. Při boji s ním se proto postupuje jako při mentálním souboji, i když bytost samotnou takto zranit nelze. Hakeashar však cílového čaroděje zranit může a bude se mu takto snažit vzít co nejvíce magů. Hakeashar je naprosto imunní vůči magii a nejen to – magie jej navíc léčí. Magenergie kouzel seslaných na Hakeashara se přidá k jeho vlastní magenergii, tedy k jeho životům. Bytost zůstane v našem světě dokud trvá povolávací kouzlo nebo dokud nepřijde o všechny životy.

Když se Hakeashar objeví(v neviditelné podobě), sesilatel se musí tři kola soustředit na mentální souboj mezi ním a astrální obyvatelem, aby si zajistil, že ho Hakeashar nenapadne. Pokud se při daném mentálním souboji byť jen jedinkrát neubrání, tak si právě zajistil pravý opak. I tak však existuje 20% šance, že ho Hakeashar napadne. Pokud však sesilatel uspěje i proti tomuto hodu, má vyhráno. Hakeashar se objeví na místě určeném sesilatelem, které ani nemusí sesilatel nutně vidět. Musí však být v dosahu kouzla. Poté okamžitě(ve stejném kole, popřípadě akci) zaútočí na nejbližšího, nebo sesilatelem popsaného kouzelníka. Popis však musí být rámcový, jelikož Hakeashar špatně vidí. Sesilatel může popsat i kouzelníky, na které nemá astrální tvor útočit. Tyto informace získá Hakeashar už při vyvolání a to tak, že na ně sesilatel usilovně myslí.

 

Hakeashar

 

Životy: jejich počet je roven dodané magenergii

UČ pro mentální souboj: rovné sesilatelově útoku mysli + zvláštní(viz výše)

Bonus k iniciativě: stejný jako bonus k iniciativě kouzelníka na úrovni sesilatele na akci kouzlení

OČ pouze pro fyzické útoky: rovné ½ sesilatelově obraně mysli

Pohyblivost: 25/šelma

Zranitelnost: C, G, G2, N

Hakeashar je neobyčejně rychlý a zná cestu i skrz astrální prostor, proto mu není možné uniknout ani na létajícím koberci. Tento astrální tvor automaticky odsaje magenergii všech kouzel, seslaných čarodějem, kterého se mu podařilo obklopit, tj. zranit při mentálním souboji. Hakeashar ač velmi nerad, může napadnout i hraničáře. Hakeashar se obvykle spokojí pouze s absolutním vysátím čaroděje(všechny magy, všechna kouzla, všechny náboje v kouzelných předmětech), pak si obvykle najde jinou oběť.   

 

Proraž kouzlo(energetická magie)

 

Magenergie: dvojnásobek úrovně sesilatele

Dosah: dohled sesilatele

Rozsah: jedna bytost

Vyvolání: 6 kol

Trvání: zvláštní

 

Když je toto kouzlo sesláno na cílovou bytost, má dva hlavní účinky. Za prvé magická odolnost bytosti je snížena o 1% za úroveň sesilatele. A za druhé zruší všechny ochrany nižšího stupně a jedno obrané kouzlo vyšší magie na bytosti. Toto kouzlo není ovlivněno magickou odolností ani žádnou z magických ochran. Odolnost cílové bytosti je snížena na dobu jednoho kola za úroveň sesilatele. Opakovaným sesláním už nelze docílit dalšího snížení magické odolnosti cílové bytosti.

 

Odolnost proti kouzlu

 

Magenergie: dvojnásobek úrovně sesilatele

Dosah: 0

Vyvolání: 5 kol

Trvání:1kolo/úroveň

 

Čaroděj získá ochranu před kouzly jednoho zvoleného oboru. Po seslání tohoto kouzla si musí čaroděj vybrat obor magie, před kterým chce být chráněn. Po dobu trvání kouzla ho nemohou nijak ovlivnit(uškodit ani pomoci) všechna(i vyšší magie) kouzla daného oboru i kouzla patřící do více oborů, pokud aspoň z části náleží též do oboru vybraného sesilatelem. Opakovaným sesláním nelze získat imunitu vůči dalšímu oboru. Tímto způsobem lze pouze prodloužit dobu trvání původního kouzla.

 

Kamenná kůže(ochranná/materiální)

 

 

Magenergie: dvojnásobek úrovně sesilatele

Dosah: 0

Vyvolání: 4 kola

Trvání: 12 hodin

 

Když na sebe čaroděj sešle toto mocné ochranné kouzlo, vytvoří se mu na celém povrchu těla(tedy i na šatstvu) kamenná kůže. Tato kůže je samozřejmě magická a sesilatele nijak neomezuje. Snad jenom vzhledově, jelikož kamenná kůže svým povrchem připomíná lesklý naleštěný mramor. Kůže chrání čaroděje před fyzickými i magickými fyzickými útoky jako jsou zbraně na blízko, střely či útočná kouzla typu blesk(nebo i typu úder). Za každé dvě úrovně sesilatele se objeví jedna vrstva kůže. Každá vrstva zastaví jeden útok, takže čaroděje na 26. úrovni ochrání před třinácti útoky, ale čtrnáctý již projde neovlivněn. Kůže zůstanou na sesilateli dokud není kouzlo zrušeno, všechny útoky je neodstraní či dokud kouzlo nevyprší. Je důležité poznamenat, že kůže čaroděje neochrání před kouzly nepřímého účinku, tedy třídy zranitelnosti I, L, M. Toto kouzlo patří v tomto oboru k jednomu z nejoblíbenějších mimo jiné i proto, že chrání i před účinky některých(definice viz výše) kouzel vyšší magie(např. blood star).

Poznámka

Dva a více blesků se považuje za svazek blesků, tedy vlastně jedno útočné kouzlo. Samozřejmě je možné seslat blesky jednotlivě jako samostatné svazky, avšak potom se hod na zásah ověřuje u každého zvlášť. Modré blesky lze seslat pouze v jednom jediném svazku.