Stopař

 

Základní vlastnosti povolání :

síla 12 - 17

obratnost 12 - 17

Zvláštní zkušenosti :

úroveň            zt.                  úroveň            zt.                    úroveň         zt.                     úroveň             zt.          

  2                   525                   12            132500                   22            382500                   32            632500

  3                  1050                 13            157500                   23            407500                   33            657500

  4                  2075                 14            182500                   24            432500                   34            682500

  5                  4125                 15            207500                   25            457500                   35            707500

  6                 8225                  16            232500                   26            482500                   36            732500

   7                16350               17            257500                   27            507000

   8                 32500               18            282500                   28            532500

   9                 57500               19            307500                   29            557500

  10                82500              20            332500                   30            582500

  11               107500              21            357500                  31            607500

 

Tabulka životů :

Stopař základní počet = 9 kostka = 1k6 +3

Stopař nesmí používat rytířskou a plátovou zbroj a štít . Při jakýkoliv železný zbroji nesmí používat některé lupičovy schopnosti.

Zvláštní schopnosti : ( 1. – 5. úroveň )

Vnímavost – Dává stopařovi +1 k Inc . Stopaře také málokdo překvapí . Stopař si vytvoří pravděpodobnost 3k10 +5 +úr. Ten , kdo jej chce překvapit si nejdříve musí hodit proti onomu číslu.Tato schopnost platí v přírodě.

Cit nebezpečí – Stopař má vypěstovaný zvláštní šestý smysl pro nebezpečí . V bludišti chodeb je schopen se orientovat , která vede k většímu nebezpečí , v místnosti může posoudit, zda je tu bezpečno a družina se může uložit ke spánku ( předvídavost je cca 4 hodiny ) . Tato činnost nevyžaduje žádný zvláštní čas , stopař se prostě zamyšleně rozhlédne kolem a okamžitě je schopen úsudku .

 

Úroveň

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pravděpodobnost

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

Úroveň

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pravděpodobnost

57

60

63

66

69

72

75

78

81

84

87

90

93

96

Předpovídání počasí – Stopař může předpovědět dopředu počasí .

Pravděpodobnost je 60 + úr. na první den

 

Úroveň

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pravděpodobnost

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Pravděpodobnost

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Úroveň

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Na každý další den dopředu se pravděpodobnost snižuje o 20 %

Léčba vlastních zranění – Stopař je schopen do určité míry léčit zranění . Tato schopnost se zdokonaluje s přibývajícími úrovněmi – stopař je schopen vyléčit každý den dva životy za každou úroveň , kterou ho dělí od první úrovně.

Orientace – Stopař si postupem času vyvinul smysl podle něhož si dokáže najít správný směr a tak těžko zabloudí.

Pravděpodobnost je 30 + 2*úr.

Úroveň

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pravděpodobnost

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

Pravděpodobnost

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Úroveň

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

Odolnost vůči jedům – Stopař je odolný tvor . Už během života v divočině si dokázal vypěstovat jakousi odolnost vůči jedům ( přírodním ) .Proto při hodu proti pasti se mu počítá dvojnásobný bonus za odolnost .

Zvláštní schopnosti : ( 6. – 15. úroveň )

 

Vícenásobné útoky – s jakoukoliv zbraní ( zbraně jednoruční a obouruční )

10.úr. = 3 útoky za dvě kola > inc. +3

Vícenásobné útoky – se střelnými zbraněmi

8.úr. = 3 útoky za dvě kola > inc. +3

15.úr. = 2 útoky za kolo > inc. +6

Boj proti zvířatům – Stopař má při boji proti zvířatům bonus +1 k ÚČ a OČ to od 10.úr.

A od 14. úrovně má dokonce bonus +2 k ÚČ a OČ .

Stopování – Stopař má schopnost stopovat nestvůry i postavy . Tato schopnost závisí na typu terénu , počtu nestvůr a úrovni stopaře. Tuto schopnost lze používat až od 6.úrovně.

Volný terén

Lehký terén ( sníh , louka , vysoký les ) ...................... 80 %

Těžký terén ( hustý les , džungle , skály ).................... 50 %

Nepoužitelný terén ( propasti , řeky, jezera )................ 0 %

Úroveň

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Lehký terén %

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Těžký terén %

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Nepouž .terén %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Úroveň

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Lehký terén %

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Těžký terén %

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Nepouž .terén %

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Uzavřené prostory

Lehký terén ( místnost , chodba ) ................................ 60 %

Těžký terén ( schody , dveře )...................................... 40 %

Nepoužitelný terén ( průrvy , tůně )............................. 0 %

Úroveň

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Lehký terén %

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Těžký terén %

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Nepouž .terén %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Úroveň

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Lehký terén %

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Těžký terén %

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Nepouž .terén %

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

K pravděpodobnosti se přičte bonus za úroveň = 1 % za každou úroveň

Dále se odečte 10 % za každý den co uplynuly kdy obět zanechala tuto stopu

Přičte se +3 % za každou další pronásledovanou příšeru .

 

Tichý pohyb – Tato schopnost slouží k bezhlučnému přesunu stopaře . Za jedno kolo tichého pohybu urazí 2 sáhy.

Pravděpodobnost je 29 % na 6.úr. a na každý další si přičte +3% , navíc si přičti/odečti bonus za obratnost

Úroveň

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pravděp.

29

32

35

37

40

42

45

48

50

53

56

59

61

63

66

68

73

76

Úroveň

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pravděp.

78

81

83

86

88

90

93

95

98

100

103

105

108

+ bonus za OBRATNOST

Schování se – Jestliže se stopař nachází v nějaké místnosti , kde se může alespoň částečně ukrýt ( nějaký nábytek , částečně osvětlení , atd.) může tak udělat s pravděpodobností viz. níže .

Úroveň

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pravděp.

52

55

58

60

62

65

67

70

72

75

77

80

82

85

87

90

92

95

Úroveň

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pravděp.

97

100

102

105

107

110

112

115

117

120

122

125

127

+ 2*bonus za OBRATNOST

 

Šplhání – Zdí rozumíme i útesy , skály, a podobně. Pravděpodobnost uvedená v tab. se vztahuje na kolmou zeď. Šplhat po ní je asi tak těžké , jako šplhat po hromosvodu . PJ může tuto pravd. zvýšit nebo snížit . Ověření po každých 10 sázích.

Úroveň

   

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pravděp.

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

Úroveň

   

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

         

Pravděp.

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

         

+ bonus za OBRATNOST

Probodnutí ze zálohy – je to tzv. útok ze zadu . Ale na rozdíl od všech ostatních postav má v tomto případě výhodu , že nepřítel je zraněn za dvojnásobek rozdílu mezi hodem na útok a hodem na obranu . Platí to vždy když ho napadený nevidí a jeho útok neočekává .

Rychlý pochod – Stopař je vytrvalý . Proto dokáže spěchat po dobu 24 hodin , přitom má 2*bodů pohybu , ale dostává obvyklý počet bodů únavy . Po dobu rychlého pochodu však na stopaře únava nemá vliv , pohybuje se stále , jako by byl čerstvý a odpočatý . Pokud se stopař zastaví ( přinucen k boji ) , dostaví se všechny obvyklé důsledky únavy.

Barevný povlak – tento povlak dává stopaři na jeden den 20% bonus ke schování . Natírání trvá 1 směnu a výroba barvy také 1 směnu .

Boj v obraně – Díky své mrštnosti a zručnosti v bojovém umění je stopař schopen obrátit sílu svého protivníka proti němu samému . Pokus o boj v obraně musí stopař ohlásit dříve , něž si útočník hodí na útok . Stopař si potom na obranu hází k% na úspěch své schopnosti . Stopař má obranu jako by hodil na 1k6=0 . Pokud stopař v hodu k% uspěje , je místo něj zraněn útočník , avšak nejvíce 1- 3 životů . Úspěšný boj v obraně navíc protivníka natolik zmate , že se mu v příštím hodu na obranu , počítá místo bonusu za obratnost –2 .

Úroveň

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pravděpodobnost

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Úroveň

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pravděpodobnost

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+ bonus za OBRATNOST

Boj v útoku – Boj beze zbraní je vlastně uměním zasáhnout citlivá místa na těle protivníka . Citlivá místa jsou: obličej , žaludek , slabiny a koleno . Některé brnění však tyto slabiny chrání a to jsou :

vycpávané brnění – chrání žaludek

kožené brnění - chrání žaludek

šupinové brnění - chrání žaludek , slabiny

kroužkové brnění - chrání žaludek , slabiny

plátové brnění - chrání žaludek , slabiny , koleno

rytířská zbroj - chrání všechno

kyrys - chrání žaludek , slabiny , koleno

Dále musíme vzít v úvahu , kde se tyto místa nacházejí a jak snadno lze je zasáhnout a jakým typem úderu.

1. Třetí pásmo - obličej > lze ho zasáhnout pěstí , dlaní nebo kop s výskokem

2. Druhé pásmo - žaludek , slabiny > lze ho zasáhnout pěstí , dlaní , kopem

3. První pásmo - koleno > lze ho zasáhnout kopem

Každý úder stojí body boje .

1. úder pěstí - stojí 4 b.b. a útočnost je +7

2. úder dlaní - stojí 5 b.b. a útočnost je +10

3. kop - stojí 8 b.b. a útočnost je +15

Počet bodů boje najdeš v tabulce viz. níže . ÚČ se vypočítá jako síla úderu + bonus za sílu + 1k6 a útočnost je podle druhu úderu. OČ protivníka se vypočítá jako 1 + bonus za obratnost

 

Úroveň

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

út.

úder pěstí

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

7

úder dlaní

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

10

kop

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

15

body boje

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

X

Úroveň

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

út.

úder pěstí

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

7

úder dlaní

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

10

kop

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

15

body boje

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

X

+ bonus za OBRATNOST

 

Zvláštní schopnosti : ( 16. – 36. úroveň )

 

Vícenásobné útoky – s jakoukoliv zbraní ( zbraně jednoruční a obouruční )

20.úr. = 2 útoky za kolo > inc. +6

30.úr. = 5 útoků za dvě kola > inc. +9

Vícenásobné útoky – se střelnými zbraněmi

23.úr. = 5 útoků za dvě kola > inc. +9

30.úr. = 3 útoky za kolo > inc. +12

Boj proti zvířatům – Stopař má při boji proti zvířatům bonus +3 k ÚČ a OČ to od 19.úr.

A od 24. úrovně má bonus +4 k ÚČ a OČ , od 29. úrovně má bonus +5 k ÚČ a OČ a od 33.úrovně má dokonce bonus +6 k UČ a OČ .

Zabití – Pokud má stopař příležitost k útoku ze zálohy , může zkusit svoji oběť zabít místo zranit . Oznámí to PJ a hodí si proti pasti . Použitá vlastnost je Roz+Obr, základní nebezpečnost je rovna kvalitě zbroje (bez štítu ) a přičítá se k ní číslo uvedené v tabulce zabití.

TABULKA ZABITÍ

Velikost oběti

Velikost stopaře

A

B

C

A

3

2

1

B

4

3

2

C

5

4

3

Líčení pastí – Stopař je schopen líčit pasti , ale pouze v přírodě . Pokud chce stopař udělat past oznámí to PJ , ten určí základní možnou nebezpečnost a pravděpodobnost úspěchu. K tomu slouží tabulka pastí viz níže. Také to záleží na úrovni stopaře . To ukazuje tabulka bonusů k líčení pastí . PJ může údaje opravovat podle situace . Avšak PJ musí hráči oznámit jaká by byla nebezpečnost pasti , již chce nalíčit , a jak pravděpodobné to je .

Jak taková past funguje. Stopař se rozhodne , jaká má být životaschopnost tvora , kterého bude past schopna polapit . Tuto životaschopnost vynásobí deseti a dostane hledaný obnos (zl. dle úvahy PJ ) . Pokud do pasti vstoupí tvor s větší životaschopností než je ta , pro kterou stopař past dělal , má bonus mezi touto a svojí úrovní ( ale tvorové s nižší životaschopností nemají postih !! ) .

 

Terén

Nebezpečnost

Pravděpodobnost

džungle , jeskyně bez světla

7

70%

hustý les

6

60%

řídký les , špatně osvětlená jeskyně

5

50%

vysoký podrost , pole

4

40%

silnice , dobře osvětlené jeskyně

3

30%

hory , skály

2

20%

poušť

1

10%

TABULKA BONUSŮ K LÍČENÍ PASTÍ

Úroveň

k nebezpečnosti

k pravděpodobnosti

16 - 20

1

5%

21 - 25

2

10%

26 - 30

3

15%

31 - 36

4

20%

Bojový nátěr – Tento nátěr dává stopaři bonus +1 k UČ , protože jeho pomalovaný obličej budí strach . Barva vydrží 24 hodin a malování zabere 1 směnu . Výroba barvy trvá také 1 směnu .

Matení pachů – Stopař může zmást svou pachovou stopu natolik , že ji žádné zvíře ani jiný tvor obdařený výborným čichem nedokáže sledovat . Může ji buď promísit s jinými pachovými stopami , rozhodit za sebe pepř nebo jiný prášek znemožňující stopování nebo použít srst , trus či jinou pachovou stopu nějakého tvora a náhle pach své stopy změnit. Pokud bude stopující neinteligentní a tvor imitovaný stopařem dostatečně nebezpečný , zvíře se pravděpodobně obrátí na útěk nebo se začne vzpouzet pokračovat v pronásledování .

Matení stop – Stopař velikosti B může měnit velikost stopy na velikost A,B,C . Nebo může stopař pozměnit svou stopu tak , aby nebylo poznatelné , o jakou bytost se jedná . Pro stopaře je past (1/2Roz~1~) odhalení/neodhalení .

Příklad : Stopař na 25 úrovni mate stopy , sleduje ho hraničář na 20.úrovně , tak past je 3 >> ( 1/2*6 = 3 )

Příklad : Hraničář na 23 úrovni mate stopy , sleduje ho stopař na 20 úrovni , tak past je 8 >> 2*(23-20 + 1 )

Přátelé – Stopaři jsou zpravidla provázeni orly nebo jestřáby . Jsou to jejich pomocníci i přátelé . Každý stopař má 40% šanci , že bude mít orla nebo jestřába , ale až od 16.úrovně . Pokud jsi neuspěl , nezoufej . Opakuj tento hod při každém přechodu na vyšší úroveň a používej stejnou pravděpodobnost . V tabulce je také napsáno , kolik má přítel životů a jaké má obranné a útoččíslo a ostatní údaje . Každý zvíře je ještě něčím zvláštní .

Orel

úroveň stopaře 16. – 20. 21. – 25. 26. – 30. 31. a více

k% 1 – 20 %

životaschopnost 2 3 4 5

ÚČ 2 (drápy),3(zobák) 3,4 4,5 5(drápy),6(zobák)

OČ 3 4 5 6
Odolnost 17

Velikost A

Zranitelnost zvíře

Pohyblivost 1 / na zemi ; 19 / ve vzduchu

Vytrvalost 18 / okřídlenec

Manévr. schopnost 19

IQ 1

Poklady nic

Zkušenost 80 100 120 140

 

Jestřáb

úroveň stopaře 16. – 20. 21. – 25. 26. – 30. 31. a více

k% 21 – 40 %

životaschopnost 1 2 3 4

ÚČ 2 3 4 5

OČ 2 3 4 5
Odolnost 15

Velikost A

Zranitelnost zvíře

Pohyblivost 1 / na zemi ; 20 / ve vzduchu

Vytrvalost 20 / okřídlenec

Manévr. schopnost 20

IQ 3

Poklady nic

Zkušenost 10 20 40 80

Orel a jestřáb dávají stopaři schopnost vidění . Stopař při krátkém soustředění může vidět to

samé , co vidí jeho přítel .

Stopař se svým přítelem nekomunikuje a chová se jako ochočené zvíře . Umí jen několik povelů , jako pes .

Vyjímkou je jestřáb , který je chytřejší a více povelů si zapamatuje .

Mají také určitou nosnost , proto orel unese 400mn ( 20 kg ) a jestřáb má nosnost 30 mn ( 15 kg ) .

 

Plavení – Stopař dostává od 17. úrovně schopnost , která se nazývá plavení . Stopař se díky této schopnosti dokáže lépe vyrovnat s vodou . Umí lépe plavat ( dvakrát menší past na neúspěch ) a také se umí dobře potápět ( pokud bereš , že průměrný potápěč vydrží 60 sekund plavat pod vodou , tak stopař na 18.úrovni vydrží 80 sekund pod vodou ( viz. tab. dole ) . Z toho vyplívá , že stopař na každé další úrovni vydrží o 10 sekund déle pod vodou .

Úroveň

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Pravděp.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Bylinkářství – Stopař dokáže rozeznat léčivé a jedovaté rostliny . Díky tomu , že žije v lese , se naučil používat tyto bylinky k léčení zranění ,nemocí , chorob a morů . K nalezení těchto bylinek má určitou procentuální šanci .

- Puškvorec : Nalezení – 5 ks x 25% v mokrých oblastech ; Výroba – 4 směny ,

Puškvorec léčí drobné poranění . Ale musí být do šesti směn přiložen na ránu a ten uzdraví 1k6 životů . Ale smí být použit pouze jednou ( vícekrát použitý nemá žádné léčivé účinky ) za den a do té doby než je postižené místo uzdraveno.

- Jitrocel : Nalezení – 1 ks x 20 % ; Výroba – 4 směny ,

Jitrocel léčí zranění a uzdraví 1k10 životů .

- kontryhel : Nalezení – 1 ks x 30 % ; Výroba – 2 směny ,

Kontryhel léčí zranění a uzdraví 1k3 životů .

- Přísady šalvěje : Nalezení – 1 ks x 35 % na 1 medicínu ; Výroba – 10 směn ,

Přísady šalvěje vyléčí jakýkoliv nachlazení ( nachlazení , rýma ) . Počet použití na vyléčení je odvozena od bonusu za odolnost . Bonus za odolnost +5 - 1 x použít medicínu

+4 - 2 x použít medicínu

+3 - 3 x použít medicínu

+2 - 4 x použít medicínu

+1 - 5 x použít medicínu

+0 - 6 x použít medicínu

-1 - 7 x použít medicínu

-2 - 8 x použít medicínu

-3 - 9 x použít medicínu

-4 - 10 x použít medicínu

-5 - 11 x použít medicínu

- Přísady šťavele : Nalezení – 1 ks x 30 % na 1 medicínu ; Výroba – 10 směn ,

Přísady šťavele vyléčí skřipku , angínu a teploty . Počet použití na vyléčení je odvozena od

bonusu za odolnost . Je

stejná jako viz. výše , ale počet použití je 2x větší .

Léčba nemocí - Stopař dostává od 18. úrovně schopnost která se nazývá léčba nemocí . Stopař nemůže vyléčit lykantropii , nemrtvé nebo nestvůry nadpřirozeného původu . Ale může vyléčit nemoc běžně objevovanou ( skřipka , rýma , zklidnit horečku , nachlazení , aj. ). Tomu využívá bylinky , kořeny , květy a různé léčitelské přísady .

Zlepšení sluchu – Dobrý sluch je výtečným pomocníkem , a proto si ho stopař trénuje . Zlepšení sluchu se projeví tím , že při naslouchání , a to i náhodném , má postřeh o polovinu vyšší než dřív . Při souboji s nepřítelem , který je neviditelný , ale hmotný ( př.kouzlo neviditelnost) , má stopař postih jen –3 a může útočit i v kole , ve kterém na něj nepřítel neútočí , stačí , že se pohybuje . Dále získává 10 % na tichý pohyb . Tuto dovednost dostává stopař na 22.úr.

Šikovnost – Stopař dostává od 25. úrovně schopnost , která se nazývá šikovnost . V praxi se to projeví tím , že stopařovi se počítá dvojnásobný bonus za obratnost při jakémkoliv hodu na past . Například vrh sítě , chycení , hodem flakónku , proti pasti , atd.

Zlepšení zraku – Zahrnuje v sobě noční a ostré vidění . Noční vidění znamená velice kvalitní zrak , tak kvalitní , že k vidění potřebuje stopař jen nepatrně světla . Při boji ve tmě má stopař výhody : postih jen –2 k hodu na útok i na obranu , nikoliv –5 . Zlepšení zraku zlepšuje o 10% tichý pohyb a o 5% schování se . Tato schopnost je od 28. úr.

 

Další bylinky

 

Jed z ropuší stoličky – Nalezení 1x20 %

- Základ - ropuší stolička

- Popis - bílý prášek bez chuti, barvy, zápachu.

- Aplikace - v nápoji či jídle

Rozsah - Způsobuje křeče všech svalů, (působí na elfy, lidi, hobity)

Působení za 1 směnu

Výroba – 1 směna

Účinek – 1 k 10 životů

Kukuris – nalezení 1x15 %

- Základ - rostlina kukuris (bahenní)

- Popis - kapalina červené barvy - bez chuti

- Aplikace – na čemkoliv

- Rozsah - 1k6 životů

Trvání – okamžitě

Výroba – 10 kol

Četnost – 12 směn

 

Lotosový jed – nalezení 1x15 %

- Základ - Lotos

Popis - kapalina bílé barvy

Aplikace - do krve (na zbrani)

Rozsah - 1k6 životů

Trvání - okamžitě

Výroba – 1 směna

Jed z plodu šurinu – nalezení 1x 10 %

- Základ - Plod šurinu

Popis - čirá kapalina -

Aplikace - na zbrani (krev)

Rozsah - past 8/ postava není schopna boje

Trvání 10 kol

Výroba – 1 směna

čivá houba – nalezení 1x20 %

- Základ - Speciální choroš

Charakteristika - Kaše hnědé barvy léčí za 1k 10 životů

Výroba – 1 směna

Četnost – 1 za den

Kořen oglinu – nalezení 1x 30 %

Základ - kořen oglinu

Výroba – 1 směna

- Charakteristika - kapalina nažloutlé barvy léčí zažívací problémy

Tarnela – nalezení 1x 15 %

Základ – Tarnela

Výroba – 10 kol

Charakteristika - umožňuje tělu se lépe regenerovat při spánku - za noc +8 životů.

Květ Thonnysu – nalezení 1x10 %

Základ - květ Thonnysu

Výroba – 15 kol

Charakteristika - Umožňuje mysli se lépe soustředit na meditaci o 1/2

Araxový jed – nalezení 1x15 %

Popis - kapalina žluté barvy

Aplikace – požitím

Rozsah - past 7/bolest hlavy, postava se nemůže soustředit.

Trvání - do 1. spánku

Výroba – 2 směny

List gulmondu – nalezení 1x 15 %

- Popis - odvar

Základ - list gulmondu

Aplikace – požití

Rozsah – 1k6+3 životů vyléčí

Účinek – okamžitě

Výroba – 5 směn

Četnost – 1 za den

Belmart – nalezení 1x30 %

Použití – na léčení Tupolebosti

Výroba – 5 směn

Aplikace – požití

Účinek – dle odolnosti viz. jak přísada šalvěje , ale o 1/2 méně použití

Základ – list Belmartu

Tupolebost - Nejvíce ohroženi jsou hrdinové, kteří se promočí, tedy například poté, co vstoupí do vody. Postižený se cítí, jako kdyby měl hlavu zabalenou ve vatě. Je unavený a cítí se mdle.

Lékořice – nalezení 2x20 %

Použití – na léčení modrého kašle

Výroba – 5 směn

Aplikace - požití

Účinek - dle odolnosti viz. jak přísada šalvěje

Základ – kořen lékořice

- Modrý kašel:

Může se vyvinout z tupolebosti, pokud tato nemoc není řádně léčena. Nemocný trpí bolestmi hrudního koše a zvyšující se

horečkou. Modrý kašel vede s vysokou pravděpodobností k smrti!

Semenáček finagl – nalezení 1x25 %

Použití – na léčení horečky z bojiště ( jako vážné zranění z bitvy )

Výroba – 2 směny

Aplikace – natírání

Účinek – vyléčí 4k6 životů , ale 1 život za 1/2 směny

Základ – finagl

- Horečka z bojiště: postihuje hrdiny po boji. Nemocný trpí horečkou a bolestí celého těla, jeho rty se zbarví do žluta. U elfů

má horečka z bojiště podstatně těžší průběh než u příslušníků jiných národů.

Stonek donfu – nalezení 1x 20 %

Použití – na léčení vztekliny

Výroba – 2 směny

Aplikace – požití

Účinek – dle odolnosti viz. jak přísada šalvěje , ale o 1/2 méně použití

Základ – stonek donfu

Vzteklina ohrožuje hrdiny po bojích se zvířaty, neboť se přenáší kousnutím. Projevuje se zmateným pohledem, pěnou od úst

a v pokročilém stádiu záchvaty zuřivosti.

Ropuší stolička – nalezení 1x20 %

Použití – na léčení horečky ze zranění ( zranění z bitvy – musíš mít max. 1/2 z celkového počtu životů a léčí se pouze 2x )

Výroba – 3 směny

Aplikace - natírání

Účinek – vyléčí 3k6 životů , ale 1 život za 1/2 směny

Základ – Ropuší stoličku

I mimo boje si mohou hrdinové přivodit nebezpečné rány - například pří vnikání do truhel a dveří. Rána se zanítí a začne

hnisat.