Je spravedlnost na světě ?

Ne, není, kde by se tu vzala? To záleží pouze na lidech, jestli budou jednat spravedlivě, a pokud ne, třeba existuje nějaká tajemná síla, která spravedlnosti učiní zadost.
Spravedlnost, co to vlastně je? Je to oko za oko, zub za zub? Nebo je spravedlnost shovívavější a některé chyby lidem odpouští? Či je to potvora zákeřná a oplácí trojnásobně víc?
Spravedlnost? Má se postarat, aby nikomu nebylo křivděno a ubližováno? Ale to ona nesvede, na to je příliš malá, to za ni musíme udělat my lidé, abychom ji získali.
Občas slýchám: „Zvykej si, spravedlnost není.“ A já říkám: Není? Nuže, jsme tu, abychom ji učinili skutečností. Přesně jak řekl jednou kdosi moudrý: „Doba je zlá. Nuže jsme tu, abychom ji zlepšili!“

« Autor díla »

Angelika