O vznešenosti

Zažil jsem časté diskuze na téma vznešenost a vzhledem k tomu, že mi bývá často kvůli mému jménu předhazováno, soudím, že nebude vůbec na škodu, když pro jednou sepíši, co si o tom všem myslím.

Většina lidí, krtků a podobných potvorstev mylně slučuje tento pojem s důstojností, která s ním nemá zase tolik společného. Vznešený totiž může být snadno i jedinec, který se zrovna moc důstojně nechová (ne, že by takových v historii existovalo málo). A naopak důstojnost sama o sobě žádnou vznešenost nepředpokládá, obzvláště když je nucená či strojená.

Co je to tedy vznešenost? Dozajista vlastnost charakteru, která o daném jedinci vypovídá, že byl nad něco vznesen či povznesen. Ať již vlastním přičiněním či za pomoci někoho jiného. Tedy až příště zaslechnete pojem vznešený, uvědomte si, že mnohem blíže než k termínům nadřazený či povýšený má ve skutečnosti k pojmu povznesený.

« Autor článku »

Augustus