Zápis z jubilejní 1. schůze redakce AAA Games

Plán

Předpokládaná účast: Celá redakce: Pat, Mat, Lord Abak, Augustus

Stanovený začátek: 15: 00 středoevropského času 17. 11. 2003 date

Předpokládaný konec: 16: 30 středoevropského času téhož dne

Připravený program:

1. Shrnutí historie AAA Games a Matův referát o technických problémech freehostingových webů

2. Diskuse, kde bude poskytnut prostor pro konstruktivní návrhy, jak zlepšit kvalitu článků AAA Games

3. Diskuse na téma návštěvnost našich stránek, anketa, kniha návštěv a reakce došlé na náš redakční mail

4. Předváděčka možných budoucích vzhledů našeho časopisu

5. Prostor na individuální vyjádření všech redaktorů

6. Ustanovení správních organizací našeho časopisu  

Skutečnost

Účast: Jediná kategorie, kde jsme se nevychýlili, přítomni byli opravdu všichni.

Začátek: Zahájení schůze se posunulo o necelou hodinku kvůli pozdnímu příchodu Lora Abaka, který nijak nezdůvodnil, zato s úsměvem konstatoval, že sice přišel pozdě, ale pryč musí jít brzy.

Konec: Ten nemohu přesně určit, protože trpím částečnou ztrátou paměti způsobenou dopadem nějakého velice těžkého předmětu na mojí hlavu (z pochopitelných důvodů si nepamatuji jakého), mé vzpomínky končí v okamžiku, kdy Pat vyřkl větu: "To tě radši zabiju, než abys mě donutil tohle hrát."

Skutečný program:

Hned po svém pozdním příchodu začal Lord Abak vysvětlovat své budoucí plány s rubrikou Army, čímž tristně přeskočil čtyři body našeho pečlivě vybudovaného plánu. Tato záležitost byla byla dodatečně kvitována zvláště Patem, kterého jsme vzhledem k tématu nechali další půlhodinku (do konce Abakova monologu) podřimovat. Procitl až ve chvíli, kdy Augustus začal až provokativně nahlas recitovat svojí novou báseň "Caligulo, Caligulo", kterou chtěl zařadit do nového sešitu "Z mého života". Mezi 14. a 15. slokou však udělal příliš dlouhou přestávku, při které stihli Pat a Lord Abak usnout. Mat neusnul, jelikož ho bolela hlava od toho, jak mlátil do zdi v protest proti tak okatému odchylování od plánu. V jednu chvíli dokonce upadl do tak velikého zoufalství, že chtěl spáchat sebevraždu, zapomněl ovšem na to, že ve svém revolveru typu SaW má Lord Abak pouze slepé náboje se speciální přísadou složenou z malých a středně velkých bouchacích kuliček. Mat se sice nezastřelil, ale jako by se ocitl v nebi, spáči se probudili a Augustus, který se díval do svých zápisků a tudíž neviděl pro koho byla kulka určena, poznamenal něco ve smyslu, že už stejně skončil a pokorně se odporoučel na své místo.

Na první bod programu už nezbyl čas a tudíž jsme přikročili rovnou k návrhům, jak zlepšit kvalitu časopisu. Přihlásil se Pat, který na dnešní schůzi donesl papír s básní a prohlásil, že tato skladba určitě pozvedne úroveň našeho diskmagu. Na žádost, aby nám ji přečetl (byl to zoufalý návrh Augusta, kterého se tato záležitost velice dotkla) odpověděl, že ho ani nenapadne, není přece žádnej buran, aby četl něco tak sprostýho na veřejnosti... 

Další návrh byl Mata, který žádal Pata, aby si přestal hrát s nejzajímavějším exponátem jeho hardwarové výstavky, kterým byl téměř sedmikilový harddisk, který měl kapacitu téměř celých deset mega!!! Bohužel byl tento návrh zapomenut ve víru další debaty, kterou rozpoutal Lord Abak výrokem: "Mě nikdo, kdo si myslí, že Američani ve Vietnamu prohráli (myšlen Pat) a kdo nehrál Diablo (opět myšlen Pat), nemůže urazit." Zanedlouho poté přišla ona již zmiňovaná Patova věta "To tě radši zabiju (myšlen Lord Abak), než abys mě donutil tohle hrát (myšleno Diablo)." načež mrštil historický skvost směrem k posteli. Naneštěstí  zrovna směrem k posteli procházel Mat, a tak jsem ztratil vědomí ...  (povšimněte si důmyslného přechodu z Ich formy do Er formy)

Asi bych to měl nějak uzavřít, a proto vám chci říct ...

Mat

P.S: Nemám rád závěry -:)

O původu našeho šotka >>>

 

 

Autor článku:

Další úvodníky:

Zápis z jubilejní 1. schůze AAA Games

O původu našeho Šotka

Bajka by Šotek

Historie AAA Games