Výslech Mata

 

Vyslýchal Augustus

Kéroval Lord Abak

 

Augustus: Jak se cítíš?


Mat: >Mat se nadechne a předvádí cviky na uklidnění z Karate Kida< Jsem životní optimista a navíc vulkánec/nekromant, takže něco takového jako dočasné a kolísavé nálady pro mne nic neznamená. Tedy … cítím se standardně.


Augustus: Stačilo říci standardně, ale nevadí. Jsi připraven na show?


Mat: Vždy připraven!

Augustus: Mohl jsi to sice trochu rozvést, ale nevadí.Jak jsi přišel na nápad založit AAA Games?

Mat:  Jednou jsem takhle šel ulicí … mihotavé kontury na obzoru se vzdalovaly … hučela doprava … a ptáci zpívali … a mne přepadly (nymfomanky? – lord Abak) ne, myšlenky (Aha – lord Abak) … a jak jsem byl přepaden, bezbranný, vystrašen a sám, tak jsem jim podlehl a slíbil založit nějaké periodikum, které změní chod světových dějin, nebo zaměstná Šotka. Jak vidíte, rozhodl jsem se pro druhou možnost.

Augustus: Úžasné! (ironie) Nešlo by odpovídal alespoň trošku seriózně? Takhle mi někteří „einsteini“ neuvěří, že existuješ, tudíž jsem si Tě vymyslel a že píšu celé AAA Games sám jenom proto, abych je naštval. Jsi znám tím, že většinu svých plánů pouze promyslíš, čímž už nemáš potřebu je zrealizovat. Proč to bylo s AAA Games jiné, co tě k tomu vedlo?

Mat:  Ano, skutečně, většina mých projektů existuje pouze v mé hlavě, s AAA Games jsem udělal tu chybu, že jsem ideu vlastního magu sdělil Patovi, kterého to zajalo, Abakovi, kterého to nadchlo, a jiným, kteří mne posléze donutili v něm pokračovat. Takový je smutný úděl galejníka.

Augustus: Udělal bys to znovu?


Mat:  Teď nebo tehdy?

Augustus: Teď i tehdy, kdyby ses vrátil v čase, mohl se rozhodnout a věděl jak to dopadne…

Mat:  Tehdy bych do toho šel znovu, dnes už ne.

Augustus: Proč?

Mat: Těch dva a půl roku strávených nad časopisem považuji za pravděpodobně nejlépe utracený čas, dnes už mám však jiné plány.

Augustus: Kolují o tobě jisté fámy, že jsi nekromant, můžeš to nějak popřít/vyvrátit?

Mat: Musím se vám přiznat, že já jsem doposud nevyrostl z dětských her, takže stále ještě vstupuji do různých rolí, zatímco ostatní si hrají na tatínka a maminku, na doktora, či terminátora, já se vtělil do nekromanta. Stačí?

Augustus: Recenzuješ raději hry, nebo filmy?

Mat: Na to je odpověď jednoduchá, stručná, přímá a pravdivá bez jakékoliv dávky ironie: Hry.

Augustus: Proč?

Mat: Jsem od přírody člověk, který má rád věci v lajně, pěkně změřené a prozkoumané a tomu odpovídají spíše hry než filmy. Jaký je rozdíl v hodnocení hry v různých časopisech? Maximálně dvacet procent, u filmů je to často i třikrát více.
 

Augustus: Máme za sebou už 25 čísel, jak bys hodnotil naší práci?

Mat:  Tak trochu to rozdělím Mat – vyhovující, zbytek redakce – dostačující.


Augustus: Je tedy podle tebe těší recenzovat film než hru?

Mat: Ne, protože ve filmové recenzi vyjadřujete mnohem více svůj subjektivní názor (méně toho, jaké to je, ale více toho, jak se mi to jeví) a tudíž je méně napadnutelná remcaly.

Augustus: Měl jsi u některých recenzí takové problémy.

Mat: Vždycky se najdou lidé, kteří tvrdí, že by vše dokázali udělat lépe, tato skupina se však takřka vůbec nekryje s lidmi, kteří to lépe skutečně dělají.

Augustus: Jaký máš postoj ke kritice?

Mat: Snad každý diskmager je rád, když je jeho dílo kritizováno, poněvadž je tím pádem čteno. Nad kritikou se zamýšlím a konfrontuji ji s mým pohledem na věc, ale musím přiznat, že v mé hlavě kritika málokdy zvítězí, ale vždy se z ní alespoň trošku poučím, což není k zahození.

Augustus: To je chvályhodný postoj, kéž by ho zastávalo více diskmage/orů…


Mat: Což je také důvod, proč je na scéně tak málo objektivní kritiky. Proč hodnotit objektivně, když toho druhého naštvu, když mohu přivřít oko a …

Augustus: …a lhát?

Mat: A lézt tomu dotyčnému do sedací části těla.

Augustus: Tohle doufám nemyslíš vážně?

Mat: Co konkrétně?

Augustus: Chceš mi tvrdit víceméně do očí, že lépe diskmagerům lhát, než je naštvat?!

Mat: Ne, tvrdím, že je lepší vyjadřovat se diplomaticky, než je naštvat, to bys měl jako ministr zahraničí chápat.

Augustus: Což ale neznamená, že nemusíme hodnotit objektivně.

Mat: Hodnoť objektivně, ale ohýbej proutek jen tak, aby neprasknul.

Augustus: V tom se shodneme. Můžeme tedy přejít k poslední otázce. Na co myslíš, že by se AAA Games mělo v budoucnu více zaměřit, na hry, vlastní tvorbu, kulturu, či zůstat vyvážené?

Mat: Možná to bude znít jako propagační kecy, ale mojí hlavní prioritou je, aby se náš časopis vylepšoval úplně po všech stránkách a myslím si, že vás ještě dokážeme překvapit.

Augustus: V tom máš určitě pravdu.

Mat: Kde jsme to skončili?

Augustus: Říkal jsem, že máš pravdu.

Mat: Já vím, já vždycky.

Augustus: To sice není pravda, ale mrzelo by mne, kdybych ti něco říkal a tys o tom nevěděl.

Mat: No dobře, máš to mít. Konec, končíme!

Augustus: Co mám mít? To je tvoje interview?

Mat: Neměj si nic. Mně je to jedno. Odcházím. Ne! Já jsem tu doma, ty odejdi!

Augustus: Dobře, tak já jdu, ale ne, že mne budeš za pět minut volat zpátky.

Mat: Mlčím, chytl by jsi mne za slovo a zase by se to rozjelo.

Augustus:Ale já už vážně jdu.

Mat: JDI!

Augustus:Už jsem skoro pryč.

Mat: Já jsem mírumilovný člověk, ale tohle je moc. ABAKŮŮŮŮŮŮ!

Augustus:Tak ty si na mne zveš Abaka?!! Bez něj se na nic nezmůžeš. Jsem znechucen a odcházím, abys věděl.

Mat: …..hmmhmhjklturtm… >spokojené mumlání<

Augustus: >pod oknem< Abak je ožralej, abys věděl! Ale já stejně jdu, protože poznám, když mne někde nechtějí.

>Mat zavírá okno<

Augustus: >V morseovce ťukáním na okno< Zadus se tam, sobče! –STOP- A chyťte si toho psa -STOP- Au a >pravděpodobně určeno psovi< Stop!!!

>Mat nevnímá, paří a navíc nezná morseovku, pes bohužel také ne.<

>Rozhovor končí a zůstává po něm pouze trocha krve na redakčním okně a v ní obtisknutá ruka se vztyčeným prostředníkem.<

>To byl vtip. Už je opravdu konec<

Pak, že ta vaše redakční demokracie funguje a že se nehádáte. (Šotek)

« Autor článku»

 
Augustus a Mat
 
 
 

Tématický článek:


Šotkův medailonek Mata.